Daha iyi bir dünya için...

MağazaKent ManifestoBiliyor Musunuz ?

Yerel mağazalardan alışveriş yaptığında, paranızın çoğu şehrinizde kalır; şehrinizdeki yaşam alanlarının gelişmesine fayda sağlar, yerel ekonomik gelişmişlik artar, işsizlik ve göç önlenir, Dolayısıyla harcadığınız para katlanarak size döner
MağazaKent'in misyonu, yerel alışverişin internet ortamında daha fazla ulaşılabilir kılınması ve yerel işletmelere internet ortamında fırsat eşitliğinin sağlanması ile yerel ekonomilerin gelişmesine katkı sağlamaktır.
İnternet Vasıtası ile Yerel Ekonomilerin Gelişmesi İçin Bir Alternatif Çözüm Yolu Geliştirilebilir mi ?
İnternetin sadece sanal dünyadaki online mağzaların değil, yerel mağazaların büyüyüp gelişmesine etkili olabilir, İnternetin potansiyelini yerel mağazalarla buluşturacak bir platforma ihtiyaç vardır. bu platform yerel mağazaların ve yerel esnafın özelliklerine göre kurulmalı ve sosyal fayda odağını koruyarak rekabetçi ve müşteri ve esnafın menfaatini adil bir biçimde kaybedenin olmadığı bir sistem için tasarlanmalıdır. Artık yerel esnaflardan alışverişin rahatlığını internet ortamında da yaşamanın zamanı gelmiştir. İnternet alanındaki Büyük firmaların tekeli artık kırılmalı, Bu sistem artık yerel esnafın lehine değişmelidir.


Küçük yerel işletmelere uygun bir internet sisemi geliştirilebilir mi? İnternet sistemlere küçük yerel işletmeler erişmesi sağlanabilir mi ?
İnternetin sistemleri yapısı gereği uzman insan ve para kaynağı gerektiren ve pazarlama SEO gibi unsurları içinde barındıran sistemlerdir. bu sistemleri tek başına yerel işletmelerin kurabilmesi ve başarılı olabilmesi günümüzün rekabetçi dünyasında çok zor ve zahmetlidir. Fakat yerel işletmelerin beraberce destekleyecekleri bir sistem, bu zorlukların üstesinden gelerek, internetin imkanlarını yerel işletmeler için erişilebilir kılabilecektir. Artık yerel mağazaların da bu imkanlardan faydalanarak rekabet avantajı kazanmasının zamanı gelmiştir. büyük işletmelerin e-ticaret alanında tekelinin kırılması, yerel ekonomik gelişim açısından, internetin imkanlarından faydalanmak en önemli araçlardan biri olabilir. Bu durum aynı zamanda, yerel işletmeler için kooperatifleşmenin gelişmesi, lojistik verimsizliğin önlenmesi ve düşük maliyet gibi bir çok avantajın kazanılmasını sağlamak için ilk aşamadır.


Kaybeden Tarafın Olmadığı bir dünya mümkün mü ?
Başarının ancak beraberce oluşturulan ve meyvelerinin beraberce, adil bir şekilde paylaşılan bir sistemle geleceğine ve ancak böyle bir sistemin herkesi mutlu edeceğine inanıyoruz


Sosyal Fayda Sağlarken Rekabetçi Olunabilir mi ?
Rekabet koşullarını göz ardı etmeden oluşturulan sitemin sinerjinin doğurduğu güçle rekabet avantajını önceden sahip olacağına ve insanların böyle bir sisteme sahip çıkacağına inancımız sonsuzdur. !

Hep Beraber... Daha İyiye...

Yerel Ekonomi İnsiyatifi